Avond Advocaat

tarieven

tarieven

hoeveel?

Tarieven

In eerste instantie wordt onderzocht of cliënt een rechtsbijstandsverzekering heeft dan wel in aanmerking komt voor toegevoegde rechtsbijstand hetgeen afhankelijk is van inkomen en vermogen. Er dient in het laatste geval altijd een eigen bijdrage te worden voldaan volgens de normen van de Raad voor Rechtsbijstand. Zie voor informatie de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.RvR.org).
Het standaardtarief bedraagt € 160 per uur plus 5% kantoorkosten ex BTW met gespecificeerde urendeclaratie. Afwijking daarvan is mogelijk in overleg.
Bij zaken op het gebied van personen- en familierecht wordt een tarief gehanteerd van € 120,= per uur plus 5% kantoorkosten ex BTW met gespecificeerde urendeclaratie.
Bij erfrechtzaken wordt een tarief gehanteerd van € 180,= per uur plus 5% kantoorkosten ex BTW met gespecificeerde urendeclaratie.
Bij incassozaken geldt een afwijkend tarief op basis van normen zoals vastgesteld/geaccepteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.
Het in rekening te brengen tarief wordt vooraf met cliënt besproken en vastgelegd in de bevestigingsbrief.
Daarnaast dienen eventueel noodzakelijkerwijs te maken kosten te worden vergoed zoals o.a. griffierechten, kosten deurwaarder, kosten uittreksels Gemeente, kadaster en handelsregister.