Disclaimer & Copyright Advocatenkantoor Avond Advocaat

Hoewel bij het maken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Advocatenkantoor Avond Advocaat is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Advocatenkantoor Avond Advocaat of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Avond Advocaat. Van deze website (http://www.avondadvocaat.nl), zijn tekst, opmaak (css), inhoud en foto's, sinds november 2008 geregistreerd als intellectueel eigendom van Advocatenkantoor Avond Advocaat.

© Copyright 2008